”Priprema i provedba EU projekata“ tema je odlične višednevne radionice, koju je od 18. do 22.2.2019. godine održala naša Andreja Šeperac. Nakon teorijskog dijela, polaznici su radom na konkretnim primjerima dobili osnovna znanja vezana uz pripremu i provedbu EU projekata.

Ova radionica organizirana je u sklopu projekta „Priprema, pozor, posao“ koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina. Cilj projekta je povećati zapošljivost mladih osoba i dugotrajno nezaposlenih osoba s područja SMŽ.