Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 12. i 13. veljače 2019. godine, prijaviteljima na natječaje za operacije 4.1.1, 4.1.2., 6.3.1., 6.4.1 i 7.4.1., uputila informativni e-mail o trenutnoj poziciji svakog od prijavitelja na inicijalnoj rang listi.

Pozicija prijavitelja temeljena je na bodovima koje je svaki prijavitelj sebi dodijelio u postupku prijave na natječaj. Nakon što Agencija zaprimi SVE prijave na natječaj, formira inicijalnu rang-listu na temelju zatraženog broja bodova koje je svaki prijavitelj sebi dodijelio te započinje administrativnu kontrolu prijava po redoslijedu na formiranoj rang-listi. Stanje u obradi prijava Agencija ažurira svakodnevno, temeljem stvarno utvrđenih podataka.

Dakle, tijekom administrativne kontrole Agencija može umanjiti broj bodova i iznos potpore koju je prijavitelj naveo u svom zahtjevu. Isto tako, Agencija može, sukladno akreditiranim procedurama, pojedine prijave odbiti ako ne udovoljavaju kriterijima prihvatljivosti te u obradu uključiti prijave za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

Administrativna obrada zaprimljenih prijava je u tijeku i stanje se svakodnevno mijenja, a konačno stanje će biti poznato tek po završetku obrade i objavi KONAČNE RANG LISTE.

Nadalje, prijaviteljima čije prijave budu uzete u obradu, po dovršetku obrade bit će izdane Odluke o rezultatu administrativne kontrole s ciljem informiranja o utvrđenom broju bodova nakon obrade te maksimalnom intenzitetu i iznosu potpore. Izdavanje te odluke ne stvara nikakvu financijsku niti ugovornu obvezu između Agencije i prijavitelja.

Agencija sklapa Ugovor o financiranju s prijaviteljima za koje je donijela odluku o rezultatu administrativne kontrole i za koje ima dostatnih sredstava i tek u tada prijavitelj postaje korisnik pa Agencija i korisnik preuzimaju međusobne obveze.

Provedba svih navedenih koraka u obradi prijava te izdavanje dokumenata kojima se potvrđuje dovršetak određene faze obrade, zahtijeva određeno vrijeme te vas ovom prilikom molimo za razumijevanje i strpljenje, kao i za brzi odgovor s točnim podacima kod slanja dokumentacije koju dodatno tražimo od vas.