Razvojna agencija SIMORA prijavila je 3 projekta na natječaj Zaželi – program zapošljavanja žena – faza ll, UP.02.1.1.13

 

Prijavljeni projekti su:

  1. Zlatne žene za zlatnu dob- faza ll

Ovim će projektom grad Popovača, zajedno s partnerima, omogućiti zapošljavanje 30 žena pripadnica ciljane skupine, na 12 mjeseci, koje će skrbiti o 180 krajnjih korisnika u nepovoljnom položaju. Na ovaj način, povećat će se kvaliteta života i socijalna uključenost na području grada Popovače.

Edukacijom žena pripadnica ciljane skupine, omogućit će se nova znanja i vještine te će tako žene postati konkurentnije na tržištu rada.

Projekt će trajati 18 mjeseci, a provodit će ga grad Popovača u partnerstvu sa HZZ PU Kutina i Centrom za socijalnu skrb Kutina.

Vrijednost projekta iznosi 2.645.900,00 kn.

 

2. Zaželi i ostvari ll

Ovim projektom zaposlit će se 15 žena pripadnica ciljane skupine s područja općine Lipovljani, na 12 mjeseci, koje će pružati pomoć i podršku za 90 krajnjih korisnika.

Također, krajnjim korisnicima će se osigurati osnovne kućanske i higijenske potrepštine za 12 mjeseci.

Zaposlene žene polazit će edukaciju za dodatno osposobljavanje, a projekt će provoditi općina Lipovljani zajedno s partnerima: HZZ-om PU Kutina i Centrom za socijalnu skrb Novska.

Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, a vrijednost projekta iznosi 1.390.200,00 kn.

 

3. Solidarnost na djelu 2

Ovim projektom bit će zaposleno 25 žena pripadnica ranjivih skupina u općini Donji Kukuruzari.

Unaprijedit će se kvaliteta života za 150 krajnjih korisnika na području općine Donji Kukuruzari kojima će bit pružena pomoć u svakodnevnom životu kroz 12 mjeseci.

Projekt će trajati 18 mjeseci i provodit će ga općina Donji Kukuruzari u partnerstvu sa HZZ-om ispostavom Hrvatska Kostajnica te Centrom za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica.

Vrijednost projekta iznosi 2.237.500,00 kn.