Znamo da ste kao poduzetnici, zbog pandemije koronavirusa prisiljeni ili obustaviti svoje poslovanje ili ćete osjetiti negativne efekte. Mjere za pomoć poduzetnicima dolaze sa svih razina, te je tako i Sisačko – moslavačka županija objavila tri natječaja koje će omogućiti poduzetnicima da zadrže radna mjesta i nastave s poslovanjem: „Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko- moslavačke županije”, “Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova Hamag Bicro-a”, “Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstva”, a tu je i linija Poduzetničkih kredita Sisačko – moslavačke županije.

Kroz projekt Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ, u SIMORI vam stojimo na raspolaganju za pružanje pomoći, podrške i davanja informacija o navedenim natječajima – simora@simora.hr, 044/544 204. Zajedno možemo iskoristiti krizu kako biste donijeli strateške odluke o inoviranju poslovnog modela i njegovoj prilagodbi novim poslovnim uvjetima.