Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv – projekt „SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“ U 2020. GODINI.

Pravo podnošenja prijave imaju:
– registrirani poduzetnici sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije i/ili
posluju na području Sisačko-moslavačke županije (kao izdvojeni pogon), te zapošljavaju
kroz ovo poticajnu mjeru osobu koja ima prebivalište i mjesto rada na području Sisačko-moslavačke županije.

Više informacija možete pronaći OVDJE