U siječnju smo prijavili projekt “Business incubator PISMO” na natječaj DIHELP (DIH Enhanced Learning Programme) objavljen od strane Europske komisije. Projekt je prošao, te naš inkubator PISMO, kao Digital Innovation Hub (digitalni inovacijski hub), sudjeluje u sljedećem:

  • Kick off konferencija – interaktivne radionice u trajanju od tri dana u svrhu razvoja poslovnog modela Digital Innovation HUB-a
  • Individualno on-site mentorstvo od strane partnera imenovanih od strane Europske komisije – dvodnevna radionica u inkubatoru PISMO sa svrhom izrade poslovnih i akcijskih planova; jednodnevna regionalna radionica sa relevantnim dionicima na području SMŽ
  • Virtualni ured – webinari, e-learning portal, virtualna mentorstva.

Projekt traje 9 mjeseci, a PISMO će biti Digital Innovation Hub na usluzi poduzetnicima u regiji.