Program Zaželi kroz posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj je zaposlio tisuće žena i zbrinuo desetke tisuća korisnika starije životne dobi, postao je uzor mnogim europskim zemljama, a u ovoj godini ulazi u svoju treću fazu. 

U sklopu prve i druge faze Programa Zaželi samo u Sisačko-moslavačkoj županiji provedena su  54 projekta ukupne vrijednosti više od 132 milijuna kuna, dok će u trećoj fazi Programa, koja se trenutno provodi, biti ugovoreno 25 projekata vrijednih više od 25 milijuna kuna. Za 15 projekata ugovori su već potpisani i iz Europskog socijalnog fonda financira se zapošljavanje 252 žene.

Razvojna agencija SIMORA pripremala je dokumentaciju za prijavu projekta Zaželi u III. fazi za Općinu Lekenik, Općinu Donji Kukuruzari, Općinu Lipovljani, Grad Popovaču te građansku inicijativu “Moj grad Sisak”. Ukupna vrijednost tih pet projekata je 723.000,00 eura, zaposlit će se 110 žena, a skrbit će o 660 korisnika.