Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je Ideas Powered for Business – Fond za MSP-ove Vrijednosni kuponi za intelektualno vlasništvo.

Ovaj program bespovratnih sredstava osmišljen je kako bi se malim i srednjim poduzećima iz EU-a pomoglo u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva (IV). Fond za MSP-ove inicijativa je Europske komisije koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a trajat će od 23. siječnja 2023. do 8. prosinca 2023.

Ukupna sredstva za 2023.g. iznose više od 25 mil Eura, dostupna su tijekom cijele godine prema redoslijedu prijave, a mogu se koristiti za:

  • troškove usluge IP Scan-a (Voucher 1) te
  • troškove registracije žiga i industrijskog dizajna putem nacionalnih, regionalnih, europskih i međunarodnih sustava zaštite  (Voucher 2).

Prihvatljivi korisnici: Fond za MSP-ove nudi financijsku potporu MSP-ovima s poslovnim nastanom u Europskoj uniji. Prijavu može podnijeti vlasnik, zaposlenik ili ovlašteni vanjski zastupnik koji postupa u njihovo ime. Bespovratna sredstva dodjeljuju se MSP-u, a povrat sredstava uvijek se uplaćuje izravno na bankovni račun tog MSP-a.

Prihvatljivi iznos financiranja:  Vrijednosni kupon 1 pokrit će iznos bespovratnih sredstava do najvećeg iznosa od 1 350 eura po korisniku za usluge IP Scan – preddijagnostičke usluge povezane s IV-om (IPPDA).

Do 1 000 eura po korisniku za:  zaštitu žiga i dizajna unutar EU-a (nacionalna i regionalna razina te razina EU-a). Prihvatljiva prava intelektualnog vlasništva su žigovi i dizajni za koje su prijave podnesene izravno i elektroničkim putem (ako je to moguće) EUIPO-u i uredima za IV država članica

Prihvatljivi troškovi: 

  • Vrijednosni kupon 1 pokrit će iznos bespovratnih sredstava do najvećeg iznosa od 1 350 eura po korisniku za usluge IP Scan – preddijagnostičke usluge povezane s IV-om (IPPDA). Cilj usluga IP Scan ili preddijagnostičkih usluga povezanih s IV-om (IPPDA) jest savjetovati MSP-ove o potencijalu IV-a za razvoj njihovih poduzeća utvrđivanjem vrsta imovine IV-a koja bi mogla biti vrijedna i koju bi trebalo zaštititi. Također im je cilj utvrditi svako intelektualno vlasništvo koje je već zaštićeno i koje bi se moglo dalje iskorištavati za stjecanje dodatnih koristi radi podrške rastu njihova poslovanja. Uslugu IP Scan pružaju stručnjaci koje imenuju uredi za intelektualno vlasništvo država članica koji sudjeluju u programu, uz njihovu koordinaciju i na zahtjev MSP-ova
  • Zaštita žigova i dizajna – VRIJEDNOSNI KUPON 2 Do 1 000 eura po korisniku za: zaštitu žiga i dizajna unutar EU-a (nacionalna i regionalna razina te razina EU-a). Prihvatljiva prava intelektualnog vlasništva su žigovi i dizajni za koje su prijave podnesene izravno i elektroničkim putem (ako je to moguće) EUIPO-u i uredima za IV država članica. Poštujući načelo sufinanciranja iz programa Europske komisije, prihvatljiva mala i srednja poduzeća EU-a mogu podnijeti zahtjev za povrat 75 % pristojbi za žig i dizajn za stjecanje zaštite žiga ili dizajna u EU-u (uključujući pristojbe za prijavu, razred, ispitivanje, registraciju, objavu i odgodu objave). Obuhvaćena su prava intelektualnog vlasništva slična žigovima ovisno o primjenjivom zakonodavstvu.
  • zaštitu žiga i dizajna izvan EU-a. Kako bi se na međunarodnoj razini podržao rast malih i srednjih poduzeća EU-a, može se izvršiti povrat do 50 % prihvatljivih pristojbi za međunarodni žig i dizajn kojima upravlja WIPO. Cilj te aktivnosti je proširiti potporu koja se trenutačno nudi MSP-ovima EU-a, čime im se pomaže u procesu internacionalizacije i istodobno potiče njihova inovativnost i konkurentnost na globalnoj razini.

Rok za predaju dokumentacije:  8.12.2023.

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/hr/web/guest/online-services/sme-fund