Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv u sklopu Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i
pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i
značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Predviđeni iznos sredstava je 18.000.000,00 kuna a koji će se raspodijeliti jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:
– 40% sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu,
– 30% sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu,
– 20% sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu,
– 10% sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u skladu s
Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) u I., II., III. i IV. skupinu i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Više o natječaju možete pronaći OVDJE