Kroz ovaj će se Program financirati projekti koje su hrvatska poduzeća predložila u jednom od dva područja fokusa: Inovacije zelene industrije i Plavi rast. Cilj je financirati razvoj i primjenu inovativnih zelenih ili plavih tehnologija/proizvoda, procesa i rješenja. Očekivani ishod projekata financiranih iz ovog Poziva je povećana konkurentnost hrvatskih poduzeća unutar spomenutih područja, u obliku rasta prometa i neto operativne dobiti te stvaranja radnih mjesta. Također se očekuje da će projekti doprinijeti razvoju i primjeni inovativnih tehnologija, procesa i rješenja te smanjenju emisije CO2 i energetski učinkovitijim proizvodnim procesima. Ciljna skupina ovog Programa su hrvatska poduzeća u privatnom sektoru (MSP-ovi i velika poduzeća), ali posebno mala i srednja poduzeća (MSP-ovi). Prijavitelji ne moraju imati Partnere u projektima, no potiču se partnerski projekti kojima će biti dodijeljeni dodatni bodovi tijekom procjene.

 1. a) Projekt partnerstva s donatorima definira se kao suradnja između Prijavitelja (Predlagatelja projekta) u Hrvatskoj i najmanje jedne pravne osobe u Norveškoj, provodeći projekt u kojem su svi subjekti neovisni jedan o drugome i obavljaju značajne i relevantne zadatke u provedbi projekta. Takvim se projektima dodjeljuju dodatni bodovi tijekom procjene projekata. Kako bi se kvalificirao za te bodove, Partner iz Države darivateljice mora biti aktivno uključen u provedbu projekta i učinkovito pridonositi provedbi, te s Prijaviteljem/Predlagateljem projekta dijeliti zajednički ekonomski ili društveni cilj koji će se ostvariti kroz provedbu projekta. Samo pružanje usluga ne smatra se Projektom partnerstva s donatorima.
 2. b) Partnerski projekt definira se kao suradnja između Prijavitelja (Predlagatelja projekta) u Hrvatskoj i najmanje jedne pravne osobe u Hrvatskoj, provodeći projekt u kojem su svi subjekti neovisni jedan o drugom i obavljaju značajne i relevantne zadatke u provođenju projekta. Partner mora biti aktivno uključen u provedbu projekta i učinkovito doprinositi provedbi, te s Prijaviteljem/Predlagateljem projekta dijeliti zajednički ekonomski ili društveni cilj koji će se ostvariti kroz provedbu projekta. Samo pružanje usluga ne smatra se Partnerskim projektom.

Proračun je podijeljen između dvije sheme potpora na sljedeći način: Shema pojedinačnih projekata (Individual Project Scheme) iznosi 5,045,512 eura,

Shema dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava (Small Grants Scheme) za MSP-ove iznosi 1,000,000 eura

Prihvatljivi korisnici:

Shema pojedinačnih projekata za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast

MSP-ovi, kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/3611 te velika poduzeća, kod kojih javno vlasništvo ne prelazi 25%, registrirana kao pravne osobe u Hrvatskoj i djeluju u skladu s hrvatskim zakonskim propisima o trgovačkim društvima: Zakon NN 40/2019 (hrvatski Zakon o trgovačkim društvima). Prijavitelj mora biti registriran najmanje tri godine na datum krajnjeg roka ovih Natječaja. Prihvatljivi partneri: Bilo koji privatni ili javni subjekt, komercijalni ili nekomercijalni, registriran kao pravna osoba u Državi darovateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

Shema dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za MSP-ove (SGS 1) za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi, kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/361, registrirani kao pravne osobe u Hrvatskoj i djeluju u skladu s hrvatskim zakonskim propisima o trgovačkim društvima: Zakon NN 40/2019 (hrvatski Zakon o trgovačkim društvima). Prijavitelj mora biti registriran najmanje godinu dana na datum krajnjeg roka ovih Natječaja. Prihvatljivi partneri: Bilo koji privatni ili javni subjekt, komercijalni ili nekomercijalni, registriran kao pravna osoba u Državi darivateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

Prihvatljivi iznos financiranja: 

Shema pojedinačnih projekata za područja fokusa Zelena industrija i Plavi rast. Minimalni iznos odobrene potpore iznosi 200.000 eura. Maksimalni iznos odobrene potpore iznosi 1.500.000 eura. Shema dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za MSP-ove (SGS 1) za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast. Minimalni iznos odobrene potpore iznosi 50.000 eura. Maksimalni iznos odobrene potpore iznosi 200.000 eura.

Ukupni iznos dostupan za financiranje projekata iz Trećeg poziva je 6,045,512 eura.

Prihvatljivi troškovi: 

Inovacije zelene industrije – prihvatljive aktivnosti

 1. Razvoj, provedba i ulaganje u inovativne ekološke tehnologije
 2. Razvoj zelenih proizvoda i usluga
 3. Razvoj i primjena „zelenijih proizvodnih procesa”

Osim toga, projekti Inovacija zelene industrije moraju izravno pridonijeti jednom ili više sljedećih pokazatelja ishoda: a) razvijene inovativne zelene tehnologije/procesi/rješenja (koji su novi na tržištu) b) primijenjene inovativne zelene tehnologije/procesi/rješenja (koji su novi za poduzeće) Najmanje jedan od ovih pokazatelja mora se odabrati u „Obrascu očekivanih ishoda”. Svi projekti Inovacija zelene industrije moraju izravno pridonijeti sljedećim pokazateljima ishoda: procijenjenom godišnjem rastu prometa i  procijenjenom godišnjem rastu neto operativne dobiti.

Plavi rast – prihvatljive aktivnosti

 1. Razvoj i ulaganja u pomorske nadstrukture
 2. Razvoj i ulaganja u obalni i pomorski turizam
 3. Razvoj i ulaganja u plavu biotehnologiju
 4. Razvoj i ulaganja u pomorske resurse rudarenja morskog dna
 5. Razvoj proizvoda i rješenja vezanih uz pomorski promet
 6. Razvoj rješenja za plavu energiju
 7. Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi
 8. Razvoj inovativnih rješenja u vezi s morskim otpadom i zagađenja
 9. Razvoj inovativnih tehnologija za opskrbu vodom, uključujući desalinizaciju

Osim toga, projekti Plavog rasta moraju izravno pridonijeti jednom ili više sljedećih pokazatelja ishoda: a) razvijene plave tehnologije/procesi/rješenja (koji su novi na tržištu) b) primijenjene plave tehnologije/procesi/rješenja (koji su novi za poduzeće). Barem jedan od ovih pokazatelja mora biti odabran u „Obrascu očekivanih ishoda ”

Rok za predaju dokumentacije: 

Da bi bili prihvatljivi, projekti se moraju podnijeti društvu Innovation Norway putem elektroničkog portala za podnošenje prijava najkasnije do 31. siječnja 2023. u 14:00 po hrvatskom vremenu.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/third-call-for-proposals-is-launched-under-the-business-development-and-innovation-programme-in-croatia/