Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je II. Izmjenu Poziva u proizvodnim industrijama kojom se produljuje rok za dostavu projektnih prijedloga.

 

Novi krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 8.2.2021. do 12:00 sati.

 

Podsjećamo, Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ namijenjen je mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije.

 

Također, Pozivom se podupire ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine energije, kao i smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije.

 

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266 milijuna kuna, dok je najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200 tisuća kuna, a najviši iznos 20 milijuna kuna.

 

Više informacija: https://mzoe.gov.hr/vijesti/produljen-rok-za-dostavu-projektnih-prijedloga-u-okviru-poziva-povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-proizvodnim-industrijama-kk-04-1-1-03/6137