Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. poziva Vas na edukaciju u sklopu projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“: Prodajne vještine, marketing i korištenje društvenih mreža

Edukacija će se održati 27. i 28.2.2019. u Sisku, Rimska 28 u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. s početkom u 10:00 sati.

Projekt, „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“, čiji je nositelj Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., započeo je u svibnju 2018. godine, a njegova vrijednost od 1.997.954,43 kn u cijelosti je financirana iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt će trajati trideset mjeseci tijekom kojih će se održati brojne edukacije za pripadnike ranjivih skupina (žene, mlade od 15 do 29 godina, osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposlene, Rome, beskućnike, bivše ovisnike).

Partneri na projektu su Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina. Cilj projekta je kroz niz projektnih aktivnosti educirati 90 pripadnika ranjivih skupina i povećati njihovu zapošljivost te potaknuti poduzetništvo kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja te umrežavanje, jačanje i educiranje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.

Polaznici će kroz edukaciju naučiti o prodajnim vještinama, načinima komunikacije s kupcima, predstavljanju i prezentaciji proizvoda ili usluge te kako proizvod ili uslugu naplatiti. Također, steći će znanja o korištenju društvenih mreža u svrhu marketinga i prodaje vlastitog proizvoda ili usluge.

Prijave se zaprimaju na adresu e-pošte simora@simora.hr ili na telefon 044 544 204 najkasnije do 26. veljače 2019. godine do 15:00 sati zbog ograničenog broja polaznika.