Još uvijek se možete prijaviti za testiranje u cilju otkrivanja poduzetničkih potencijala u sklopu CROWN Project

 

Imat ćemo rezervnu listu prijavljenih kandidata, a ako netko od prethodno prijavljenih odustane, možda kontaktiramo baš tebe 🙂

 

Prijaviti se i dalje možete klikom na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev7MWLV5a0qd6UT2nqEw0lWtO_q8sQwOVzqXn5cB5RzdyjhA/viewform