Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavit će krajem studenog 2020. javne natječaje za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja i Informiranje u državama članicama.

 

Korisnici mjere Promidžba i Informiranje: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina prihvatljivi su korisnici samo u mjeri Promidžba.

 

Sve informacije dostupne su na linku:

https://www.apprrr.hr/najava-natjecaja-za-mjeru-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja-i-mjeru-informiranje-u-drzavama-clanicama/