Pozivaju se svi potencijalni prijavitelji na dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata iz potprograma „Klimatske aktivnosti“.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte iz potprograma Klimatske aktivnosti“.

Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Projektni prijedlozi koji se prijavljuju na potprogram Klimatske aktivnosti“ dostavljaju i financijski obrazac koji je dostupan na :

https://lifeprogramhrvatska.hr/obrazac-1-trazeno-sufinanciranje-fzoeu-gdje-je-55-eu-financiranje-v1/

Rok: 15.9.2020.

 

Sve informacije dostupne su na:

https://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2020/06/Javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-LIFE-projekata-2020..pdf