Naziv natječaja: Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Objavljen: 05. veljače 2021.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici ove potpore su mikro, mala, srednja i velika poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika. Osim navedenog korisnici moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele i Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi:
  – upis u registar farmi
  – upis grla u JRDŽ
 • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača:
  – upis u registar farmi
  – u JRDŽ na dan 30. 11. 2020. ima upisano najmanje 6 krmača
  – imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine
 • Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka, Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina i Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira:
  – podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod jabukama i/ili mandarinama i/ili krumpirom u 2020. godini
  – stavili su na tržište:
  za mjeru 4.: u referentnom razdoblju od 1. 8. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 15 tona/ha jabuke

za mjeru 5.: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine

za mjeru 6.: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 40 tona/2 ha krumpira

Prihvatljivi iznos: Iznos potpore za Mjeru 1, Mjeru 2 i Mjeru 3 utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu. Jedinični iznos potpore za Mjeru 4, Mjeru 5 i Mjeru 6 utvrđuje se sukladno površinama pod jabukom, mandarinom i krumpirom evidentiranima u ARKOD sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu razmjerno isporučenim količinama ali ne više od 5.000 kn po ha. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 100.000,00 eura.

Sažetak natječaja:
Mjere potpore za koje se korisnici mogu prijaviti:

 • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele
 • Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi
 • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača
 • Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka
 • Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina
 • Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

Rok za predaju dokumentacije: Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 10. veljače do 5. ožujka 2021. godine.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj
Kontakt telefon: 044/660-116   095/308-9201

E-mail: ruralni@simora.hr

Link: https://www.apprrr.hr/obavijest-o-novoj-potpori-za-primarne-proizvodace-zbog-otezanih-uvjeta-poslovanja-uzrokovanih-pandemijom-bolesti-covid-19/

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_200.html