Naziv natječaja: Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2023. godinu

Objavljen:  Ministarstvo unutarnjih poslova

Prihvatljivi korisnici: Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama

Prihvatljivi iznos financiranja: max 93.000,00 EUR s PDV-om

Prihvatljivi troškovi: Sufinancirat će se samo projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, razina prometnog elaborata, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa, pješačke staze, prometno-tehnička rješenja u blizini škola, dječjih vrtića, igrališta i slično;

Rok za predaju dokumentacije: 45 dana od objave

Kontakt odjel: EU odjel, 544-930

Link: https://mup.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-prijavu-projekata-iz-podrucja-sigurnosti-cestovnog-prometa-290178/290178