Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je:

Poziv za iskaz interesa proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području Republike Hrvatske u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila. 

Prihvatljivi korisnici:

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, mogu ostvariti isključivo:

  • Punoljetne fizičke osobe (građani),
  • Fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga,

koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske.

Neprihvatljivi korisnici:

Pravo na sredstva fonda ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu i naknadu za sufinanciranje kupnje vozila N kategorije za cestovni prijevoz tereta.

Zastupnici koji izvrše prijavu na ovaj Poziv ne mogu ostvariti pravo na sufinanciranje ni za jednu kategoriju vozila.

Prodajna mjesta koja zastupnik prijavi na ovaj Poziv ne mogu ostvariti pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila koja taj zastupnik proizvodi odnosno zastupa.

Sažetak natječaja:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Poziv za iskaz interesa proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih vozila i koji će biti uključeni u provedbu aktivnosti u sklopu mjere.

Cilj ovog Poziva je prikupiti bazu energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje mjere u skladu s predviđenim planom i dinamikom provedbe mjere, čime će se omogućiti svim korisnicima sredstava Fonda da pod istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitog vozila na području Republike Hrvatske.

Link:

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=152

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za prijavu na ovaj Poziv počinje 10. svibnja 2021. godine u 9:00:00 sati, a završava istekom 10 dana odnosno 20. svibnja 2021. u 23:59:59 sati.

Kontakt:

info@rk-smz.hr