Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.
Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr.
Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 4.000,00 eura/30.138,00 kuna.
Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:
  • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma
  • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2023. godine. Više informacija na https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/poziv-za-financiranje-projekata-u-sklopu-izvannastavnih-aktivnosti-osnovnih-i-srednjih-skola-te-ucenickih-domova-u-skolskoj-godini-2023-2024/5697

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115