Pozivamo poduzetnike u ponedjeljak, 9. rujna 2019. od 10:00 do 14:00 na Dan otvorenih vrata europskog tržišta u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Informirajte se:

  • kako pokrenuti poslovanje na jedinstvenom tržištu Europske unije;
  • postoje li posebni propisi koji se odnose na vaš proizvod kod stavljanja na tržište u drugim EU državama
  • kako prekogranično pristupiti europskom tržištu usluga
  • kako riješiti prekogranične administrativne probleme u drugim EU državama
  • o mogućnostima vašeg sudjelovanja u javnom savjetovanju o nacionalnim propisima država članica
  • kao i svim drugim pitanjima o slobodi kretanja roba i slobodi pružanja usluga na EU tržištu

Dolazak registrirajte do 6.9.2019. na unutarnje-trziste@mingo.hr uz dostavu imena sudionika i naziva poslovnog subjekta.