Naziv natječaja:  Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

Objavljen:  MRRFEU

Prihvatljivi korisnici:  

Ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi iznos financiranja:

Najviši iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Najniži iznos bespovratnih sredstava EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.

Prihvatljivi troškovi:

  • Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.)
  • Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost projekta
  • Projekt se provodi na području Republike Hrvatske

Sažetak natječaja :

Predmet Poziva su ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture.

Svrha Poziva je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Rok za predaju dokumentacije: Poziv je otvoren od 1.2, 2024. godine, Projektni prijedlog podnosi se putem informacijskog sustava za Program

Kontakt odjel:  EU odjel

Sve informacije o Pozivu dostupne su putem poveznice: https://eufondovi.gov.hr/obnova-javne-kulturne…/