Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je ograničeni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada županijskih socijalnih planova“ sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga pružit će se podrška županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb.

Opći cilj je doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi su:

  • pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova,
  • osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova

Prihvatljivi Prijavitelji su unaprijed određeni, a među kojima je i Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak;

Prijavitelji moraju djelovati samostalno. U okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga partnerstvo nije dozvoljeno.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog PDP-a je 1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 kn).

Najniži iznos bespovratnih sredstava po županiji je 30.000,00 EUR, a najviši 70.000,00 EUR (za Sisačko-moslavačku županiju).

Prihvatljive aktivnosti: 

  • Specifični cilj 1. Pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova: Analiza, obrada podataka te izrada županijskih socijalnih planova, u skladu s  Pravilnikom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba (NN, br. 90/23) (obvezna aktivnost) te prikupljanje podataka potrebnih za izradu županijskih socijalnih planova (izborna aktivnost);
  • Specifični cilj 2. Osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova: Provedba edukacija za članove savjeta za socijalnu skrb i djelatnike JP(R)S vezano za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova (obvezna aktivnost);
  • Horizontalne aktivnosti: Komunikacija i vidljivost (Organizacija početne i završne konferencije projekta o Izrada, tisak i diseminacija promotivnih materijala projekta te upravljanje projektom i administracija.

Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 22. prosinca 2023., a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 28. lipanj 2024.

Više informacija dostupno je OVDJE.