Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga.

Cilj ovog Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 5.000.000,00 eura. Sredstva se dodjeljuju u iznosu do najviše 80.000,00 eura po projektu, odnosno
najviše do:
– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini
otoka,
– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini
otoka,
– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Opravdani troškovi su:
– Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava
i rješenja predviđenih projektom,
– Troškovi informiranja i vidljivosti projekta te ostali troškovi za koje ponuditelj
obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Prijavitelji/korisnici ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj je do 19. veljače 2024. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=221