Poziv dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te centrima za odgoj i obrazovanje za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2024. godinu

Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za dječje vrtiće, osnovne i srednje škole.

Korisnici ovoga programa su djeca od tri godine i učenici od šest do osamnaest godina. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zajedničkom ulaganju u područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini. Ruksak (pun) kulture zajednički je pothvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a pritom su uključene sve županije i općine.

Program omogućuje dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihova kreativnog obrazovanja, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuje djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Program upoznaje djecu i mlade s umjetničkim i kulturnim djelima, odnosno izričajem visoke kvalitete i profesionalnih standarda, pokrivajući široko područje:

  • izvedbene umjetnosti
  • vizualnu umjetnost
  • filmsku umjetnost
  • književnost
  • kulturnu baštinu, sve inovativne kulturne prakse

Ciljevi Programa su, uz ostalo, omogućiti djeci i mladima u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama sudjelovanje u kulturnim programima koje vode profesionalci, nadalje omogućiti pristup širokom području kulturnoga izraza, odnosno mogućnost razvoja i razumijevanja kulture u svim njezinim oblicima te pomoći dječjim vrtićima i školama da se sami uključe u različite oblike kulturnih programa.

Ključni kriteriji za odabir kulturno-umjetničkih programa/radionica koji se provode u sklopu Ruksaka su:

  • usklađenost sadržaja s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
  • održivost programa u smislu daljnjeg širenja u sredini u kojoj je prezentiran
  • prilagođenost uvjetima izvođenja u prostorima dječjih vrtića, škola i centara za odgoj i obrazovanje uz jednostavne i prenosive rekvizite
  • upisanost predlagatelja iz područja kazališne djelatnosti u Očevidnik kazališta
  • visoka razina umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda umjetničkih i kulturnih programa

Zainteresirani dječji vrtići, škole i centri za odgoj i obrazovanje dužni su iskazati interes ispunjavanjem obrasca na poveznici u Pozivu za iskazivanje interesa te slanjem Izjave ravnatelja/ice o sudjelovanju u programu Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi u 2024. godini na elektroničku adresu: ruksak-pun-kulture@mzo.hr, najkasnije do 11. veljače 2024. godine.

Poveznica: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Poziv dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te centrima za odgoj i obrazovanje za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2024. godinu (gov.hr)

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115