J A V N I  P O Z I V
ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA u 2021. GODINI

Objavljen:

Ministarstvo kulture

Objavljen 29. lipnja 2021. godine

Link:

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-poduzetnistva-u-kulturnim-i-kreativnim-industrijama-u-2021-godini-rok-29-7-2021/21088

Pravo prijave imaju:

  • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • obrt
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • umjetnička organizacija
  • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)

Ukupna vrijednost projekta: 6 milijuna eura za  3-4 projekta koordinacije i potpore u trajanju od 2 godine (2022.-2023.)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi*:

  1. promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike
  2. zapošljavanje i troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe okolnostima pandemije (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
  3. prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije, korištenje dostupnih instrumenata COVID zaštite u fizičkom okruženju – EU digitalna COVID potvrda, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.)
  4. nabava opreme, prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa,

IZNOS POTPORE:

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak) Najniža pojedinačna potpora iznosit će 30.000,00 kuna, a najviša 350.000,00 kuna

Ciljevi:

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u okolnostima pandemije COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.
Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u  uvjetima oporavka.

Rok za predaju dokumentacije:

29.07.2021.

Kontakt :  poduzetnistvo@simora.hr