Ime natječaja: Podrška transferu tehnologije

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Program Podrška transferu tehnologije podržava istraživačke organizacije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Program podržava provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti u svrhu razvoja ili daljnjeg unaprjeđenja razvijenih rješenja i tehničke validacije, prije faze komercijalizacije. To uključuje primjerice izradu prototipa, pilotiranje, demonstracijske i slične aktivnosti. Korisnici će biti podržani za poslovnu validaciju, odnosno napore prema komercijalizaciji navedenih rješenja, što uključuje primjerice izradu analize tržišta, studije ili plana za komercijalizaciju, provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, i dr. U slučaju kada u provedbi projekta sudjeluje partner, korisnik (istraživačka organizacija) će provoditi istraživačko-razvojne aktivnosti, a partner će u ulozi ureda za transfer tehnologije i znanja sudjelovati u provedbi dijela projekta koji se odnosi na poslovnu validaciju.

Na Poziv se samostalno može prijaviti istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi ima organizacijsku jedinicu koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja. Istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi nema organizacijsku jedinicu za transfer tehnologije i znanja se prijavljuje na Poziv zajedno s partnerom, koji je zasebni pravni subjekt u kojem je ustrojena jedinica koja obavlja aktivnosti transfera tehnologije i znanja ili zasebni pravni subjekt ustrojen kao ured za transfer tehnologije i znanja. Kako bi se istraživačke organizacije i uredi za transfer tehnologije i znanja usmjerili na stvaranje povoljnih institucionalnih uvjeta za transfer tehnologije.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.505.939,35 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 65.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji: znanstvenoistraživačke institucije

Rok: 31.12.2023.

Link: Detalji poziva “Podrška transferu tehnologije” – oznaka “NPOO.C3.2.R3-I1.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr