Naziv natječaja: Pilot projekt javni poziv za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u 2023. godini

Objavljen: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Centar za mlade je multifunkcionalan, javno dostupan prostor u kojem se provode raznovrsne kontinuirane i strukturirane usluge, programi i aktivnosti rada s mladima koje se temelje na potrebama mladih u lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Gradovi s područja Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije, osnivači* centra za mlade na području grada koji:
 • osiguravaju prostor za provedbu usluga, programa i aktivnosti od minimalno 80 metara kvadratnih
 • unutar centra za mlade i u suradnji sa Središnjim državnim uredom osiguravaju programe savjetovališta za mlade
 • ostvaruju formalno partnerstvo ili suradnju s udrugom mladih i/ili za mlade koja djeluje na području grada prijavitelja i koja će provoditi programe centra za mlade
 1. Sisačko-moslavačka i Ličko-senjska županija, osnivači* centra za mlade na području županije koji:
 • osiguravaju prostor za provedbu usluga, programa i aktivnosti od minimalno 80 metara kvadratnih
 • unutar centra za mlade i u suradnji sa Središnjim državnim uredom osiguravaju programe savjetovališta za mlade
 • ostvaruju formalno partnerstvo ili suradnju s jednim od gradova na području županije i udrugom mladih i/ili za mlade koja djeluje na području tog grada i koja će provoditi programe centra za mlade

Osnivačima* se smatraju prijavitelji koji već imaju osnovan centar za mlade ili ga tek planiraju osnovati na području grada odnosno županije.

Prihvatljivi iznos financiranja:

 • U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv (u nastavku teksta: prijavitelj) može se odobriti najveći ukupni iznos do 53.089,12 eura (399.999,97 kuna) s PDV-om.
 • Neće se odobriti financiranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu/prostoru manja od 26.544,56 eura (199.199,99 kuna) s PDV-om

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak izvođenja radova/usluga
 • trošak nabave i ugradnje namještaja i opreme
 • trošak PDV-a za koji prijavitelj nema mogućnost povrata

Neprihvatljivi troškovi:

 • dugovi ili naknade za gubitke ili dugovanja
 • dugovanja za kamate i rate odobrenih kredita
 • kupnja zemljišta ili zgrade
 • kupnja rabljene opreme i namještaja
 • gubitci na tečajnim razlikama
 • nadoknadiv PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji prijavitelj/korisnik ima pravo ostvariti odbitak

Prihvatljive aktivnosti:

 • opremanje objekata/prostora namještajem i opremom
 • adaptacija/sanacija/rekonstrukcija prostora

Neprihvatljive aktivnosti:

 • izrada projektne dokumentacije
 • izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata/prostora
 • otkup zemljišta
 • aktivnost koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava

Link: https://demografijaimladi.gov.hr/javni-pozivi/pilot-projekt-javni-poziv-za-financijsku-potporu-za-osnivanje-i-opremanje-centara-za-mlade-u-2023-godini/6795

Kontakt: 044/660-115