Naziv natječaja:

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Objavljen:  22.04.2022.

Link:

https://www.fzoeu.hr/docs/185/Javni%20poziv%20za%20poticanje%20mjera%20odvojenog%20sakupljanja%20komunalnog%20otpada%20(JP%20ZO%206-2022).pdf

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe-obrtnici

Prihvatljivi iznos:

1.000.000,00 kn maksimalno  ali ne više od postotnog udjela koji je propisan (do 80%, 60% ili 40 %)

Prihvatljivi troškovi:

Nabava komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedba projekata edukacije stanovništva

Sažetak natječaja:

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Rok za predaju dokumentacije:

22.04.2022. do 31.12.2022.

Kontakt odjel:

EU odjel

euodjel@simora.hr