Naziv natječaja: Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

Objavljen: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Prihvatljivi korisnici: Sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Prihvatljivi iznos financiranja:

Vrijednost Javnoga poziva od ukupno 132.722,81 EUR/1.000.000,00 HRK  je indikativna vrijednost Javnoga poziva. Ukupna vrijednost Javnoga poziva podijeljena je na indikativne vrijednosti prema predviđenim grupama i to kako slijedi:

Grupa a) iznosi 26.544,56 EUR / 200.000,00 HRK.
Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 5.308,91 EUR / 40.000,00 HRK.

Grupa b) iznosi 26.544,56 EUR / 200.000,00 HRK.
Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 3.981,68 EUR / 30.000,00 HRK.

Grupa c) iznosi 26.544,56 EUR / 200.000,00 HRK.
Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 3.981,68 EUR / 30.000,00 HRK.

Grupa d) iznosi 33.180,71 EUR / 250.000,00 HRK.
Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 3.981,68 EUR / 30.000,00 HRK.

Grupa e) iznosi 19.908,42 EUR / 150.000,00 HRK.
Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 2.654,46 EUR / 20.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe a):

 • Usluga prijevoza za učitelje, nastavnike te odgojitelje
 • Prehrana za učitelje, nastavnike te odgojitelje
 • Smještaj za učitelje, nastavnike te odgojitelje
 • Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe b):

 • Usluge prijevoza za učenike
 • Prehrana za učenike
 • Smještaj za učenike
 • Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe c):

 • Usluga prijevoza za učenike
 • Smještaj za učenike
 • Prehrana za učenike
 • Nagrade za učenike
 • Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe d): 

 • Izrada i tiskanje brošure
 • Izrada i tiskanje pozivnica
 • Najam prostora
 • Prehrana.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe e):

 • Troškovi pripreme tiska i tisak.

Sažetak natječaja:

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

 1. Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
 2. Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
 3. Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
 4. Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
 5. Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Rok za predaju dokumentacije: 24. ožujka 2023.

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115

Link: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-sufinanciranje-posebnih-programa-nacionalnih-manjina-u-republici-hrvatskoj-u-2023-godini/5333