Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga SF.2.4.06.01. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

U sklopu ovog poziva financirat će se osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u sklopu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 24.000.000,00 EUR (180.828.000,00 kn), od kojih ESF sufinanciranje (85%) iznosi 20.400.000,00 EUR (153.703.800,00 kn), a nacionalno sufinanciranje (15%) iznosi 3.600.000,00 EUR (27.124.200,00 kn).

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem aplikacije https://pun.eupozivi.esf.hr/, ispunjavanjem i učitavanjem prijavnog obrasca i popratne dokumentacije.

Početak zaprimanja projektnih prijava: 21.8.2023.

Rok za prijavu: 29.9.2023.Natječajna dokumentacija dostupna je na: https://esf.hr/esfplus/natjecaji/obrazovanje/osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-i-strucnih-komunikacijskih-posrednika-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-u-osnovnoskolskim-i-srednjoskolskim-odgojno-obrazovnim-ustanovama-faza-vi/

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115