Pridružite se Rezoluciji Zemlja i postanite dio promjena kako bi naša Zemlja bila barem malo čišća, ljepša i zelenija! To je poziv kojim organizatori kampanje, Večernji list, pozivaju na akciju, a sve s ciljem podizanja svijesti o zaštiti i očuvanju okoliša kako bi potaknuo svakog pojedinca na aktivan angažman i svjesno sudjelovanje u zaštiti okoliša. 

Na web-stranici rezolucijazemlja.hr upiši ime, prezime i e-mail, a Hrvatske šume i Večernji list posadit će jedno stablo za svakog tko ispuni obrazac. Nakon što uspješno ispunite obrazac, na e-mail vam stiže lokacija na kojoj je vaše drvo zasađeno.

Na samom početku civilizacije na Zemlji je bilo dvostruko više stabla nego danas (procjenjuje se da ih danas ima oko tri bilijuna), a svake godine bude posječeno njih gotovo 15 milijardi, većinom u tropskim krajevima koja s razlogom zovemo ”plućima svijeta”. Naravno, postoje još brojni koraci koji mogu doprinijeti smanjenju klimatskih promjena, no sadnja drveća ono je što kao pojedinci možemo napraviti, a sada je dovoljan samo jedan klik da postanete dio Rezolucije.

Kamen po kamen – palača, drvo po drvo – nova šuma! Pridružite se ovoj akciji!