Naziv natječaja: 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Objavljen: 17.11.2021.

Link: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr/objavljen-natjecaj-1-1-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Prihvatljivi korisnici:
Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora:

  • biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: Upisnik) sukladno nadležnim propisima najkasnije do 01. listopada 2021. godine
  • imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura
  • biti mikro ili malo poduzeće
  • biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
  • obrt
  • trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  • zadruga.

Iznimno, pčelari moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do dana podnošenja prijave projekta, ali moraju biti upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka najkasnije do 01. listopada 2021. godine.

Prihvatljivi iznos: 15.000,00 EUR

Prihvatljivi troškovi: kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Rok za predaju dokumentacije: 02.12.2021. – 14.01.2022.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr