Naziv natječaja:

Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji

Objavljen:

Strukturni fondovi

Objavljen 23. svibnja 2022. godine

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/podrska-razvoju-poduzetnistva-u-gradu-petrinji/

Pravo prijave imaju: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:  Ulaganje u materijalnu imovinu, Ulaganje u nematerijalnu imovinu, Marketing i promocija proizvoda i usluga, Edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, Prijava na Poziv, Izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije (primjenjivo kod projekata s infrastrukturnom komponentom), Provedba postupka nabave za potrebe projekta, Informiranje i vidljivost, Upravljanje i rad na projektu, Promicanje horizontalnih načela.

Iznos potpore:

Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu: 100.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore po projektnom prijedlogu: 1.400.000,00 HRK

Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti po pojedinom projektu smije iznositi maksimalno 85,0000000 % prihvatljivih izdataka.

Ciljevi:

Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje sa ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Rok za predaju dokumentacije:

21.06.2022.

Kontakt :  poduzetnistvo@simora.hr