Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa prema „Programu ulaganja u zajednicu“.

Cilj Programa je obnova, adaptacija i rekonstrukcija građevina javne namjene čijom će se provedbom pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Ukupna sredstva Programa iznose 10.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  1. javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
  2. vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su: sve aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina.

Prihvatljive građevine su: građevine sakralne i javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja koje služe za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izvođenja radova,
  • trošak usluga nadzora gradnje,
  • trošak opremanja fiksnom opremom,
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

U postupku odabira Korisniku se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 200.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20. lipnja 2022. do 16,00 sati.

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-ulaganja-u-zajednicu/4967

Kontakt: 044/544-204