Naziv natječaja:

“Komercijalizacija inovacija”

Objavljen:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Link:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Prihvatljivi korisnici:

  • mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Prihvatljivi iznos: (min – max)

  • najniži iznos 760.000,00 HRK
  • najviši iznos 5.320.000,00

Prihvatljivi troškovi:

  1. Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  2. Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  3. Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
  4. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
  5. Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Sažetak natječaja:

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Rok za predaju dokumentacije:

  • od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati
  • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr