Naziv natječaja: 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Objavljen:  07. lipnja 2021. godine

Link: https://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-7-4-1/

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
  • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
  • javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
  • dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Prihvatljivi iznos:

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je intenzitet javne potpore od 80 do 100%

Prihvatljivi troškovi:

Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) vatrogasnih domova dobrovoljnog vatrogasnog društva, društvenog doma/kulturnog centra, sportske građevine, dječjeg vrtića, tržnice i troškovi opremanja vatrogasnih domova dobrovoljnog vatrogasnog društva, društvenog doma/kulturnog centra, sportske građevine, dječjeg vrtića, tržnice.

Sažetak natječaja:
Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Rok za predaju dokumentacije:

Od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr