Naziv natječaja: Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

Objavljen: 17. svibnja 2022.

Link: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/otvoren-life-natjecaj-za-2022-godinu/

Prihvatljivi korisnici:

 1. javno tijelo,
 2. privatno trgovačko društvo/organizacija,
 3. privatna ne-trgovačka društva/organizacije (uključujući i nevladine organizacije)

Stopa sufinanciranja: kroz program LIFE iznosi do 60% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do visine 75% za prioritetne vrste i staništa iz potprograma Priroda i bioraznolikost

Sažetak natječaja: Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.).

LIFE pozivi za projektne prijedloge u 2022. dostupni su na portalu Funding & Tenders opportunities Europske komisije. Podrška za upotrebu novog portala može se naći na sljedećem linku: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en.

Dostupna su sredstva u iznosu od 598 milijuna eura za provedbu projekata iz 4 potprograma:

 1. Priroda i bioraznolikost(242 mil. eura)
 2. Kružno gospodarstvo i kvaliteta života(158 mil. eura)
 3. Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama(99 mil. eura)
 4. Prijelaz na čistu energiju(98 mil. eura).

Rok za predaju dokumentacije:

Predviđeni su sljedeći rokovi za dostavu projektnih prijedloga:

 • Projekti standardnih djelovanja (SAP-ovi) za potprograme Kružno gospodarstvo i kvaliteta života, Priroda i bioraznolikost, Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama: 4. listopada 2022.
 • LIFE Akcijske potpore za potprogram Prijelaz na čistu energiju: 16. studenog 2022.
 • Strateški integrirani projekti (SIP-ovi) i Strateški projekti za prirodu (SNAP-ovi):
  • Konceptni sažeci: 8. rujna 2022.
  • Cjeloviti prijedlozi: 7. ožujka 2023.
 • Priprema tehničke pomoći za SIPove i SNAPove: 8. rujna 2022.
 • Specifični operativni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (SGA OG) za neprofitne subjekte: 21. rujna 2022.

Kontakt odjel: EU odjel