Otvoreni je novi poziv „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“, Europskog socijalnog fonda. U okviru ovoga Poziva, financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Prijavitelji:

  1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti
  3. Ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Partneri: 

  1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti
  3. Ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Opći cilj:

Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Specifični cilj:

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Ciljne skupine:

  • Osobe starije od 65 godina (65 i više godina)
  • Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)

Trajanje projekata: najmanje 30 mjeseci, a najviše 36 mjeseci.

Ukupan iznos Poziva100.000.000,00 EUR (753.450.000,00 kn)

ESF+ sufinanciranje (85%):  85.000.000,00 EUR (640.432.500,00 kn)

Nacionalno sufinanciranje (15%): 15.000.000,00 EUR (113.017.500,00 kn)

Sufinanciranje projekata: Intenzitet potpore (udio bespovratnih sredstava) po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100% prihvatljivih troškova. U okviru ovog Poziva ne očekuje se sufinanciranje od strane Prijavitelja.

Poziv je otvoren do 31.12.2024., a početak podnošenja projektnih prijedloga je 11.9.2023. Projektni prijedlozi podnose se isključivo poštom.

Poveznica: https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-prevencija-institucionalizacije/

Kontakt: simora@simora.hr i obrazovanje@simora.hr ili na broj tel. 044 660 115