Naziv natječaja: Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19

Objavljen:  06.07.2021.

Link: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/21133

Prihvatljivi korisnici: Poduzetnici koji su profesionalni organizatori prihvatljivih događanja i poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja. – Poduzetnici povezani s djelatnosti NKD 90.02 (Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj djelatnosti) i to profesionalni organizatori prihvatljivih događanja, zatim poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja (najam opreme i prodaja ulaznica), a koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti u 2019. godini vezano uz prihvatljiva događanja, te poduzetnici koji ne potpadaju pod NKD 90.02, ali koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti vezano uz prihvatljiva događanja.

Prihvatljivi iznos: Iznos potpore utvrđuje se kao umnožak postotka pada poslovanja poduzetnika i iznosa ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova te ne može biti veći od ukupnog utvrđenog iznosa prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali u 2020. godini i do 15.6.2021. u skladu s Pozivom i to:

-trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,

-trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plina, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,

-trošak najma softverske opreme, licenci i prava na korištenje programa,

-trošak odvoza komunalnog otpada,

-trošak komunalne naknade,

-trošak direktne spomeničke rente,

-pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),

-trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,

-trošak pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,

-trošak usluge knjigovodstvenog servisa,

-trošak održavanja informacijskog sustava,

-troškovi osiguranja opreme i imovine,

-trošak obveznog osiguranja i registracije gospodarskih vozila,

-usluge tehničke zaštite (čuvanje i nadzor poslovnih prostora),

-trošak obaveznih liječničkih pregleda,

-trošak osposobljavanja za rad na siguran način,

-trošak atestiranja opreme.

Sažetak natječaja:

Temeljem novih sektorskih potpora, Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19., kao mjeru potpore kulturnom sektoru.

Navedeni Programi za cilj imaju pokretanje i normalizaciju poslovanja onih poduzetnika koji su u 2020. godini pretrpjeli pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75 %. Državne potpore malih vrijednosti sukladno ovim Programima dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija u ukupnom iznosu 54.000.000,00 kuna.

Navedene potpore bit će isplaćene jednokratno u skladu s raspisanim Javnim pozivom kojim se detaljno definiraju kriteriji za odabir poduzetnika, potrebna dokumentacija, prihvatljivi troškovi poslovanja i drugi uvjeti koje poduzetnici moraju ispuniti kako bi bili korisnici potpora iz navedenog Programa.

Rok za predaju dokumentacije: 15 dana od dana objave Poziva (Rok: 21.7.2021.)

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo

poduzetnistvo@simora.hr