OPG BILJANA BAŽDAR nalazi se u naselju Slovinci, općina Sunja. Prijavila je projekt na natječaj za tip operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” i dobila potporu u iznosu od 370.625,00 kuna.

OPG Baždar bavi se stočarstvom točnije govedarstvom, a dobivenom potporom planira kupiti potrebnu poljoprivrednu mehanizaciju. Svoju budućnost vidi u bavljenju poljoprivredom, stoga će korisnica projektom uložiti u modernizaciju i unapređenje poslovanja.

Natječaj za tip operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” predstavlja dobru priliku svim mladim poljoprivrednicima od 18 do 40 godina, koji bespovratna EU sredstva u iznosu od 50.000 eura, mogu koristiti za kupnju poljoprivrednog zemljišta, domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda, prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i sl.

Projekt je pripremila Razvojna agencija SI-MO-RA. Ovim projektom smo na 21.211.256,09 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.