17.11.2020. održana je sjednica Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije na kojoj je predstavljena Strategija razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine.

 

Vizija razvoja ljudskih potencijala SMŽ su obrazovani, motivirani i fleksibilni ljudski resursi koji su temelj konkurentnog gospodarstva SMŽ (koja svoju prepoznatljivost gradi na tradicionalnim i suvremenim industrijama).

 

Također, viziju razvoja čini i visoka razina zaposlenosti i socijalne kohezije koje trebaju biti uspostavljene na snažnom partnerstvu i komunikaciji svih razvojnih dionika, a sve kako bi se povećao standard života stanovništva i demografski oporavilo područje županije.

 

Iz vizije proizlaze tri posebna cilja s mjerama za postizanje navedenoga:

  1. razvoj socijalne ekonomije i poduzetništva te jačanje socijalne kohezije,
  2. povećanje razine zapošljivosti i produktivnosti radne snage te jačanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva, i
  3. usklađivanje i razvoj sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada.

 

S ponosom objavljujemo kako Razvojna agencija Grada Novske – NORA postaje novi član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije. 🙂