Projekt Mobilni tim u zajednici bavit će se osnivanjem mobilnog tima za podršku na području Grada Siska, Općine Martinska Ves i Općine Sunja namijenjenih pružanju pomoći djeci i mladima, ali i obiteljima koje se nalaze u riziku od socijalne isključenosti.

Prijavitelj projekta je Centar za socijalnu skrb Sisak, a partneri na projektu su Sisačko-moslavačka županija i Centar za socijalnu skrb Daruvar.

U svrhu osnaživanja kapaciteta ciljanih skupina, organizirat će se ciljane edukacije, pružat će se psihosocijalna podrška i usluge rane intervencije, te će se provoditi kampanja podizanja svijesti šire javnosti.

Vrijednost projekta je 1.453.275,52 kn, a projekt je 100 %-tno financiran EU sredstvima 🙂

Projekt je započeo 23.06.2020., a trajat će do 23.06.2022.