U četvrtak, 18.10.2018. godine održan je sastanak članova Tijela za praćenje provedbe Strategije Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije u prostorijama SI-MO-RA d.o.o..
Tema sastanka bila je izrada Izvješća o provedbi Strategije za razvoj ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2014.-2020. za 2017. godinu. Na sastanku je dogovorena metodologija i dinamika prikupljanja podataka potrebnih za izradu Izvješća o provedbi Strategije za razvoj ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2014.-2020. za 2017. godinu. Članovi Tijela za praćenje provedbe Strategije već četvrtu godinu za redom obavljaju redovnu aktivnost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, prikupljaju podatke za izradu Izvješća o provedbi Strategije za razvoj ljudskih potencijala 2014.-2020.