Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je Općini Lekenik projekt rekonstrukcije i opremanja dvorane za sport i rekreaciju u Lekeniku. Projekt je prijavljen na natječaj koji je objavio LAG Zrinska gora – Turopolje u sklopu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

Vrijednost projekta je 773.648,84 kn, a iznos potpore je 349.947,61 kn. Projektom će se rekonstruirati postojeća građevina što će omogućiti bolje uvjete za bavljenje sportom.