S ciljem jačanja poduzetničkih potencijala Sisačko-moslavačke županije organiziramo konferenciju i virtualni sajam poslova kojim će ujedno završiti prekogranični projekt CROWN – Crown of entrepreneurial ideas for success provođen protekle dvije godine. 

Poslovna konferencija i virtualni sajam poslova „Od ideje do uspjeha“ završni je dio projekta CROWN, koji su razvili Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i INTERA Tehnološki Park. Poslovna konferencija okuplja poduzetnike i zainteresirane za pokretanje vlastitog poslovnog projekta iz Sisačko moslavačke županije i organiziraju ju zajednički RA SI-MO-RA i medijska kuća LIDER, a održava se u utorak 12. srpnja od 10 sati u Centru kreativne industrije u Sisku.

Projekt CROWN je u potpunosti ostvario zadane ciljeve i na konferenciji predstavlja ostvarene rezultate što može i treba biti poticajno za razvoj poslovnog okruženja u sve tri partnerske prekogranične regije. Uključeni u projekt (partneri, sudionici, finalisti) iznose vlastita iskustva i spoznaje poučne i poticajne za sve koji ulaze u poduzetništvo i razvijaju startup projekte.

Projekt je sufinanciran Europskim sredstvima iz programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020.

Više o konferenciji i link za prijavu.