Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas 10. srpnja 2024. godine Natječaje za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervencije  “58.1.k.01. – PROMOWINE – Promidžba“ i “58.1.h.01. INFOR – Informiranje”.

Naziv natječaja:

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina – PROMOWINE(58(1)(k)) – promidžba u trećim zemljama

Objavljen:  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Prihvatljivi korisnici:

 • Stručne organizacije uključene u sektor vina
 • Organizacije proizvođača vina
 • Udruženja organizacija proizvođača vina
 • Privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • Sektorska organizacija uključena u sektor vina
 • Javnopravna tijela koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna)
 • Poslovni subjekti registrirani za proizvodnju vina

Prihvatljivi iznos financiranja: 

Min 3 000 eura  – max. 100 000 eura ( 80%)

Prihvatljivi troškovi: 

 • oglašavanja u medijima na tržištima trećih zemalja
 • odnosa s javnošću, promidžbe i marketinga, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promidžbu imidža Hrvatske te promotivne prodaje
 • izrade i distribucije promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • sudjelovanja na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
 • administrativnih troškova i troškova osoblja korisnika.

Sažetak natječaja

Povećanje konkurentnosti proizvoda od vinove loze u Uniji, posebno razvojem inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija, kao i dodavanjem vrijednosti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe, uključujući element prijenosa znanja.

Naziv natječaja:

58.1.h.01. – INFOR(58(1)(h)) – mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina ili promiču sustavi kvalitete Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla

Objavljen:  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Prihvatljivi korisnici:

 • Stručne organizacije uključene u sektor vina
 • Organizacije proizvođača vina
 • Udruženja organizacija proizvođača vina
 • Privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • Međusektorske organizacije uključene u sektor vina
 • Javnopravna tijela koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna)

Prihvatljivi iznos financiranja: 

Min 3 000 eura  – max. 10 000 eura ( 80%)

Prihvatljivi troškovi:

– informativne kampanje

– sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za  Europsku uniju

– oglašavanje u medijima na tržištu država članica Europske unije

– izradu i distribuciju informativnih materijala za tržište država članica Europske unije

– administrativne troškove i troškove osoblja korisnika

Sažetak natječaja

Povećanje konkurentnosti proizvoda od vinove loze u Uniji, posebno razvojem inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija, kao i dodavanjem vrijednosti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe, uključujući element prijenosa znanja.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za intervencije  “58.1.k.01. – Promidžba“ i “58.1.h.01. – Informiranje” je od 15. srpnja 2024. od 12:00 sati do 12. kolovoza 2024. do 12:00 sati.

Natječaji i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su na stranicama:

Natječaj za 58.1.k.01. – PROMOWINE – “Promidžba”

Natječaj za 58.1.h.01. – INFOR – “Informiranje”

Kontakt odjel: 

Odjel za ruralni razvoj

ruralni@simora.hr

044/660-116

095/308-9201