Plastika je materijal čija je eskalacija proizvodnje buknula pedesetih godina prošloga stoljeća. Pogodna za razne namjene, lagana, praktična, primjenjiva, lako prenosiva i kao takva uskoro je zavladala cijelim dijapazonom tržišnih proizvoda. U to vrijeme malo je tko razmišljao o posljedicama koje će upotreba plastike ostaviti na okoliš, a danas je plastika gorući problem budući da ju je neisplativo reciklirati, gotovo i nemoguće, teško ju je sakupiti iz okoliša, raspada se na mikrodijelove koji zagađuju okoliš, a koliko je problem eskalirao, pokazuje i činjenica da je plastika pronađena u nekoliko vrsta tkiva u ljudskim organizmima te u mlijeku dojilja.

Stopa recikliranja plastike iz kućanstava čak je i u zemljama koje su najnaprednije u ovome području, često puno manja od 50 %, što upućuje na jedino rješenje ovoga problema – prekid upotrebe plastike!

Trenutno se kao rješenje problema plastičnog otpada osim recikliranja nude upotreba bioplastike, kemijska razgradnja plastike te bakterije koje jedu plastiku. Budući da su rješenja relativno nova, još uvijek se istražuje utjecaj istih na okoliš, a ono što je poznato je da je bioplastika kao materijal dobiven iz biomase, biorazgradiv pod posebnim uvjetima poput visoke temperature i posebnih mikroba koji nisu uvijek dostupni. Takva vrsta plastike završava na deponijama, morima i oceanima te prilikom nepotpune razgradnje stvara nano i mikroplastiku.

Kemijsko razlaganje plastične mase također je ekološki upitno te vrlo štetno za okoliš, a i plastiku za to teško je prikupiti budući da je raznosi vjetar i zauzima puno prostora. Bakterije koje jedu plastiku činile su se kao dobro rješenje, no problem je nastao zbog narušavanja ekosustava u koji takve bakterije ulaze te je potencijalna šteta puno, puno veća.

I što sad na kraju možemo napraviti?!

Možemo proizvoditi svoju hranu, možemo manje kupovati, možemo popravljati stvari, prenamijeniti ih. Možemo svjesno izbjegavati kupovinu artikala u plastičnoj ambalaži. I možemo kupovati lokalno pa tako štedimo resurse i na drugim frontovima.

Ako ne želimo cijeloga života sakupljati plastiku, vrijeme je da je izbacimo iz upotrebe!