Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

Ruksak (pun) kulture je umjetnički program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.

Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

Sadržaj programa i/ili radionica, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Strategija%20obrazovanja,%20znanosti%20i%20tehnologije.pdf:
   • poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
• razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
• promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskom jeziku kao bitnom čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskog standardnog (književnog) jezika
• odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnom svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom
razvoju društva
• poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.

Sadržaj radionica i/ili programa ne smije se podudarati s onim redovitih planova i programa koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za Ruksak, u načelu, nisu prihvatljivi programi vezani uz propisanu školsku lektiru).

Svaki predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjeg provođenja u sredini u kojoj su predstavljeni. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih širenja (način na koji će djeca i mladi, odgojitelji, učitelji i nastavnici moći u nekom obliku koristiti predstavljene sadržaje u daljnjem radu) obvezno treba detaljno opisati u prijavi.

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 23 (e-prijavnici) naziva Prijavnica za program Ruksak (pun) kulture za 2024. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica).

Rok: 22.12.2023. do 17:00 h

Poveznica: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu (gov.hr)

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115