Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u svrhu povećanja kapaciteta RH za obradu i recikliranje otpada te unapređenja sustava gospodarenja otpadom objavilo Poziv  „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje ili veliko poduzeće s područja Republike Hrvatske. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 50.000.000 HRK, od čega podnositelj prijave može ostvariti minimalno 1.000.000,00 HRK, a maksimalno 7.500.000,00 HRK.

Prijave su moguće od 02. ožujka 2020. godine. Više informacija možete pronaći OVDJE