Prijedlozi se mogu podnijeti za natječaje “Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica” „Razmjene i mobilnost u športu”

Europska komisija objavila je poziv za podnošenje prijedloga športskim organizacijama za:

 1. Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica

Mogućnosti koje pružaju športski projekti jedan su od najboljih načina za socijalno uključivanje izbjeglica u društvo te se sve više koriste u mnogim državama članicama Europske unije. Ovaj natječaj doprinosi boljoj integraciji izbjeglica kroz šport.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 1. lipnja 2020
 • Budžet: 1,75 milijuna eura
 • Broj odabranih projekata: 6 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/integration-social-inclusion-refugees-2020_en

2. Razmjene i mobilnost u športu

Šport je moćan alat koji ujedinjuje ljude na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te razvija kontakte među ljudima. Suradnja, partnerstva i razmjene na lokalnoj razini, unutar zemalja članica i onih zemalja koje to nisu, mogu pozitivno utjecati na društvene promjene. Razmjena ljudi, ideja i uspješnih praksi može biti korisna za pojedince, njihove organizacije te šport i društvo u cjelini. Cilj ovog natječaja je poduprijeti športske organizacije kroz obuku osoblja.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 11. lipnja 2020
 • Budžet: 1,5 milijuna eura
 • Broj odabranih projekata: 7 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en.

3. Korištenje športa kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije

Cilj ovog natječaja je podupiranje projekata športskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu športa i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 22. lipnja 2020
 • Budžet: 1 milijun eura
 • Broj odabranih projekata: 4 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en